انجمن گفتگوی علمی

نوشته‌ها و مقالات => مقالات مورد تاکید و بررسی => نويسنده: سوزنچی در دسامبر 12, 2018, 06:33:04 pm

عنوان: درباره لغت (اشتقاق کبیر)
رسال شده توسط: سوزنچی در دسامبر 12, 2018, 06:33:04 pm
این کتاب «المعجم الاشتقاقی المؤصل» کتابی است که حاج آقا اخیرا در جلسات مختلف به اهمیت آن اشاره کردند.در واقع کار ناتمامی که ابن فارس و ابن جنی درباره اشتقاق لغات شروع کرده بودند نویسنده گامهای خوبی پیش برده است. هرچند حاج آقا هنوز این را هم دارای نواقصی می‌دانند که توضیح این مطلب در حدود 20 دقیقه ابتدای جلسه 21 بحث از توحید صدوق مطرح شد: لینک زیر:http://www.hoseinm.ir/forum/index.php?topic=608.0 (http://www.hoseinm.ir/forum/index.php?topic=608.0)