انجمن گفتگوی علمی

بحث‌های شفاهی => بحث تفسیر => نويسنده: saeed_s58 در سپتامبر 16, 2019, 07:38:45 am

عنوان: فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: saeed_s58 در سپتامبر 16, 2019, 07:38:45 am
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴

شروع بحث در آیاتی که شیعه را متهم به تحریف می‌دانند، اما همین قرائت در منابع اهل سنت هم هست
 آیه 214 سوره بقره

دوشنبه 98/6/25
قرائت «یقول» به نصب و رفع + بحثی درباره اینکه تعبیر «الباقون» اشاره به بقیه قرائات سبع و عشر است یا مطلق بقیه قرائات +ورود در بحث از معانی «حتی»
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در سپتامبر 19, 2019, 12:20:15 pm
سه شنبه 98/6/26
1. بحثی درباره «حتی» و نقدی بر «مغنی» در خصوص «حتی» استینافیه
2. اشاره مختصری به کتاب سیاری که حدیث محل بحث از آنجا و کافی اخذ شده
3. بحثی درباره متد بررسی احادیث: اول محتوا بعدا سند
4. اقسام تواتر: لفظی و معنوی و اجمالی
شنبه 98/6/30


یکشنبه 98/6/31کلمات رباعی مکرر (زلزل، صرصر، صلصل, و ...)‌ و بازگشت معنای آنها به دو حرف. بحثی در اشتقاق کبیر و رباعیهای غعیرمکرر و بازگشت ثلاثی به ثنائی و ....

دوشنبه 98/7/1بحث از معنای أم در مجمع البیان و نقدی بر «أم منقطعه»

سه شنبه 98/7/2-توضیحی تکمیلی درباره اهمیت و نقش نص سخن سفیان بن عیینه درباره «حرف واحد» و «سبعه احرف» در فهم روایت کافی (واحد من عند واحد و انما الاختلاف جاء من قبل الرواة)
-توضیح تکمیلی درباره معنای «رواة» با توجه به عبارت زهری (نقل به معنا: جایز فی القران فضلا عن الحدیث!)
- توضیح نکمیلی درباره معنای «أم»
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در نوامبر 03, 2019, 09:12:20 am
شنبه  98/7/13
از 17 مهر تا 10 آبان به مناسبت ایام اربعین و دهه آخر صفر تعطیل بود
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در نوامبر 03, 2019, 09:27:24 am
شنبه  98/8/11


شنبه 98/8/18
الف. بحث مختصری درباره «متی» در متی نصر الله
ب. اشاره ای به شان نزول
ج. بحث درباره مِثل و مَثَل و بحثی درباره اهمیت حرکات (حروف مصوت) در معنا
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در نوامبر 18, 2019, 07:20:21 pm
دوشنبه 98/8/27
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در نوامبر 23, 2019, 03:39:33 pm
شنبه 98/9/2
امروز بحث از آیه 214 سوره بقره پایان یافت و نکات تکمیلی‌ای درباره آیه «حتی اذا استیئس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا» (یوسف/110) که قرابت معنایی با آیه مربوطه دارد بیان شد.
از امروز وارد آیه 33 سوره آل عمران شدیم:
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمين‏
و قرائتی که «آل محمد» هم دارد
عنوان: پاسخ : فایل‌های صوتی تابستان و پاییز ۱۳۹۸
رسال شده توسط: سوزنچی در دسامبر 09, 2019, 02:31:38 pm
دوشنبه 98/9/18
ادامه بحث از قرائت ناظر به آیه ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ال ابراهیم»، و بحث از «و علی آل محمد» در سایر قرائات