انجمن گفتگوی علمی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
273
مجموع ارسال های کاربران:
1974
مجموع موضوعات:
399
مجموع گروه ها:
4
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
7
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
37 - ژوئن 23, 2018, 09:43:28 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
9
مجموع صفحات بازدید شده:
963553
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.13
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
1.02
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.29
مجموع انجمن ها:
11
جدیدترین کاربر عضو شده:
Mohammad.egh
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
5.94
نسبت کاربران پسر به دختر:
3:1
میانگین بازدید در روز:
569.14

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

محمد مهدی 121
3روز 16ساعت 52دقیقه
سوزنچی
3روز 8ساعت 0دقیقه
حسين
2روز 1ساعت 8دقیقه
saeed_s58
1روز 20ساعت 5دقیقه
حسینی
1روز 7ساعت 7دقیقه
قاسم
19ساعت 44دقیقه
شریف
14ساعت 4دقیقه
تولمی
13ساعت 51دقیقه
سید ج
13ساعت 23دقیقه
علی م
11ساعت 58دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2018 38 195 48 37 242828
اکتبر 2018 2 12 5 19 9296
سپتامبر 2018 4 23 1 11 12933
آگوست 2018 2 3 7 16 16475
جولای 2018 2 10 2 21 12036
جون 2018 1 1 5 37 23549
می 2018 4 26 3 13 26765
آپریل 2018 10 17 6 19 30951
مارس 2018 4 19 5 21 48542
فبریه 2018 0 22 9 27 25653
ژانویه 2018 9 62 5 26 36628
* 2017 73 379 67 25 283049
دسامبر 2017 5 15 7 23 27513
نوامبر 2017 5 6 4 22 25816
اکتبر 2017 4 49 9 23 28652
سپتامبر 2017 4 9 2 21 26334
آگوست 2017 3 14 4 23 22757
جولای 2017 3 9 7 25 18537
جون 2017 2 9 5 23 28079
می 2017 3 42 1 21 19387
آپریل 2017 8 40 5 21 18149
مارس 2017 2 16 5 15 21491
فبریه 2017 8 54 5 19 18444
ژانویه 2017 26 116 13 15 27890
* 2016 131 621 83 18 394890
دسامبر 2016 20 58 8 17 33881
نوامبر 2016 7 17 6 18 35451
اکتبر 2016 7 17 6 15 44194
سپتامبر 2016 9 22 10 13 39552
آگوست 2016 14 59 8 17 34036
جولای 2016 3 18 3 14 37675
جون 2016 3 21 3 13 26959
می 2016 4 8 3 16 29272
آپریل 2016 7 19 5 12 31222
مارس 2016 12 110 8 18 26091
فبریه 2016 19 140 9 14 29962
ژانویه 2016 26 132 14 13 26595
* 2015 30 151 10 32 42786
دسامبر 2015 14 80 4 32 20763
نوامبر 2015 15 54 5 16 19392
اکتبر 2015 1 17 1 14 2631
* 2014 212 389 11 4 0
مارس 2014 212 389 11 4 0