انجمن گفتگوی علمی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
285
مجموع ارسال های کاربران:
2015
مجموع موضوعات:
407
مجموع گروه ها:
4
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
37 - ژوئن 23, 2018, 09:43:28 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
6
مجموع صفحات بازدید شده:
1007914
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.13
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
1.00
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.28
مجموع انجمن ها:
11
جدیدترین کاربر عضو شده:
Hossein
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
6.04
نسبت کاربران پسر به دختر:
3:1
میانگین بازدید در روز:
566.24

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

محمد مهدی 121
3روز 17ساعت 58دقیقه
سوزنچی
3روز 11ساعت 35دقیقه
saeed_s58
2روز 4ساعت 11دقیقه
حسين
2روز 1ساعت 8دقیقه
حسینی
1روز 7ساعت 11دقیقه
قاسم
19ساعت 51دقیقه
شریف
14ساعت 22دقیقه
تولمی
13ساعت 51دقیقه
سید ج
13ساعت 23دقیقه
علی م
11ساعت 58دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین بازدید از صفحات
* 2019 1 12 1 15 7226
ژانویه 2019 1 12 1 15 7226
2019-01-01 0 0 0 9 234
2019-01-02 0 2 0 5 189
2019-01-03 0 1 0 13 312
2019-01-04 0 0 0 8 324
2019-01-05 0 1 0 6 445
2019-01-06 0 0 0 7 479
2019-01-07 0 2 0 4 445
2019-01-08 0 0 0 10 435
2019-01-09 1 3 1 10 489
2019-01-10 0 0 0 6 475
2019-01-11 0 0 0 7 567
2019-01-12 0 1 0 7 531
2019-01-13 0 2 0 15 662
2019-01-14 0 0 0 5 353
2019-01-15 0 0 0 5 408
2019-01-16 0 0 0 6 367
2019-01-17 0 0 0 4 353
2019-01-18 0 0 0 6 158
* 2018 51 233 59 37 279963
دسامبر 2018 8 17 3 14 18846
نوامبر 2018 2 18 6 13 13752
اکتبر 2018 5 15 7 19 13833
سپتامبر 2018 4 23 1 11 12933
آگوست 2018 2 3 7 16 16475
جولای 2018 2 10 2 21 12036
جون 2018 1 1 5 37 23549
می 2018 4 26 3 13 26765
آپریل 2018 10 17 6 19 30951
مارس 2018 4 19 5 21 48542
فبریه 2018 0 22 9 27 25653
ژانویه 2018 9 62 5 26 36628
* 2017 73 379 67 25 283049
دسامبر 2017 5 15 7 23 27513
نوامبر 2017 5 6 4 22 25816
اکتبر 2017 4 49 9 23 28652
سپتامبر 2017 4 9 2 21 26334
آگوست 2017 3 14 4 23 22757
جولای 2017 3 9 7 25 18537
جون 2017 2 9 5 23 28079
می 2017 3 42 1 21 19387
آپریل 2017 8 40 5 21 18149
مارس 2017 2 16 5 15 21491
فبریه 2017 8 54 5 19 18444
ژانویه 2017 26 116 13 15 27890
* 2016 131 621 83 18 394890
دسامبر 2016 20 58 8 17 33881
نوامبر 2016 7 17 6 18 35451
اکتبر 2016 7 17 6 15 44194
سپتامبر 2016 9 22 10 13 39552
آگوست 2016 14 59 8 17 34036
جولای 2016 3 18 3 14 37675
جون 2016 3 21 3 13 26959
می 2016 4 8 3 16 29272
آپریل 2016 7 19 5 12 31222
مارس 2016 12 110 8 18 26091
فبریه 2016 19 140 9 14 29962
ژانویه 2016 26 132 14 13 26595
* 2015 30 151 10 32 42786
دسامبر 2015 14 80 4 32 20763
نوامبر 2015 15 54 5 16 19392
اکتبر 2015 1 17 1 14 2631
* 2014 212 389 11 4 0
مارس 2014 212 389 11 4 0