نویسنده موضوع: من اصبح من امتی و همه غیر الله فلیس من الله  (دفعات بازدید: 672 بار)

آفلاین سوزنچی

  • ناظر
  • Sr. Member
  • *****
  • ارسال: 259
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز (93/10/27) پیش از شروع بحث تفسیر یکی از حضار درباره مراد از لیس من الله در روایت «من اصبح من امتی و همه غیر الله فلیس من الله» سوال کرد. ایشان دو وجه مطرح کردند. یکی «لیس من الله بشیء» و دیگری با اشاره به روایت: «من استفاد اخا فی الله فقد استفاد شعاع من الله لان المومن من الله لا موصول و لا مفصول»

کلیدواژه ها: